Melden van extremisme bij M.

- Bron: Meld Misdaad Anoniem

In het kader van de maatregelen van het ministerie van Veiligheid en Justitie tegen extremisme zijn afspraken gemaakt met Meld Misdaad Anoniem (M.) over meldingen die hierop betrekking hebben. Burgers en professionals kunnen al terecht met anonieme meldingen inzake alle vormen van extremisme; links-, rechts-, islamitisch en dierenrecht extremisme. Vanzelfsprekend moet het hierbij gaan om een strafbaar feit of de voorbereiding van een strafbaar feit.

Medewerkers van M. zijn getraind over het onderwerp. Bellers met hulpvragen worden (afhankelijk van de vraag) doorverwezen naar het Familiesteunpunt Radicalisering, Exits of de hulplijn radicalisering van het SMN. Meer informatie over deze partijen leest u hieronder. Ook kan het zijn dat wordt doorverwezen naar de gemeente of de wijkagent.

Familiesteunpunt Radicalisering
Het Familiesteunpunt Radicalisering helpt familieleden van radicaliserende en geradicaliseerde personen. Het gaat hierbij dan met name om uitgereisde en teruggekeerde jongeren vanuit een jihadistisch strijdgebied en om potentiële uitreizigers. Het Familiesteunpunt biedt informatie, advies en concrete hulp. Families en gemeenten en kunnen een beroep doen op het Familiesteunpunt.

Exits
Exits helpt geradicaliseerde personen die openstaan voor re-integratie in de Nederlandse samenleving buiten het jihadistische netwerk. Exits ontwikkelt en begeleidt deradicaliseringstrajecten. Dit doet Exits voornamelijk in opdracht van gemeenten en terroristenafdelingen (TA’s) van gevangenissen. Maar ook de familie of omgeving van de radicale persoon en de betrokkene zelf kunnen een exit-traject aanvragen. Daarnaast werkt Exits als landelijk kenniscentrum voor vragen over (de)radicalisering en exit-trajecten.

Hulplijn Radicalisering SMN
De Hulplijn Radicalisering van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) is in het leven geroepen om bezorgde ouders en familieleden informatie, hulp en advies te bieden over onderwerpen als radicalisering en jihadisme.