Samenwerking Hellevoetsluis met Meld Misdaad Anoniem 

- Bron: Hellevoetsluis.nl

De gemeente Hellevoetsluis gaat de samenwerking aan met NL Confidential, bekend van Meld Misdaad Anoniem. Hiervoor hebben beide partijen een overeenkomst opgesteld. Deze overeenkomst is op 26 januari ondertekend door burgemeester Milène Junius en directeur Titus Visser in het gemeentehuis van Hellevoetsluis.  

Doel van de samenwerking is de informatiepositie van de gemeente te vergroten en criminele activiteiten in de gemeente Hellevoetsluis gericht aan te pakken. Als partner van NL Confidential  kan de gemeente, net als de politie, inzicht krijgen in de aard van de anonieme  meldingen. Informatie die van nut kan zijn bij de gemeentelijke aanpak van criminaliteit, zoals bijvoorbeeld het bestrijden van hennepteelt.   

Op basis van anonieme meldingen ontvangt NL Confidential een grote hoeveelheid informatie over criminele activiteiten. De inhoud van de meldingen varieert van hennepteelt, geweldsmisdrijven, en verboden wapenbezit tot mensenhandel en fraude. In 2016 leidden deze meldingen tot  2.100 aanhoudingen en leverden ze een belangrijke bijdrage aan de oplossing van circa 1.300 misdrijven