Geweld

Overige Campagnes

Geweld

Geweld

Stop geweld en overvallen

Jongeren moeten veilig de straat op kunnen, toch? Helaas worden zij regelmatig bedreigd en beroofd. Vaak kennen slachtoffers en daders elkaar. Het zijn bijvoorbeeld klas- of buurtgenoten. Slachtoffers worden geïntimideerd en het zwijgen opgelegd. Daders schuwen geweld niet.

Is je kind hiervan getuige of ken je zelf een geweldpleger? Bieden daders gestolen spullen te koop aan? Of hebben ze een opvallend uitgave patroon? Meld geweldplegers anoniem. Zo worden de daders gestopt en nieuwe slachtoffers voorkomen.