Vastgoed

Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele activiteiten zoals drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of het witwassen van geld. Dit leidt tot veiligheidsrisico’s in een buurt en heeft impact op de branche zelf.

Als jij in het vastgoed werkt, weet je misschien wie criminelen helpt bij de huur of aankoop van een pand. Meld je vermoedens anoniem en voorkom criminele besmetting van de branche.

Signalen van crimineel misbruik
Doe de E-learning en meld wat onlogisch is en afwijkt van normaal, zoals:
–       criminaliteit in panden (drugs, illegale prostitutie, illegale goederen)
–       contante / ongebruikelijke betalingen
–       verrekenen van leningen
–       scheve prijsverhoudingen (koop en huur)
–       onbekende (buitenlandse) tussenpersonen en bureaus
–       inconsistentie in dossierstukken
–       de gebruiker is anders dan de contractpartij (schijnconstructies)
–       fraude, vervalsing en oplichting
–       dienstverleners die procedures niet naleven
–       snelgroeiende portefeuilles of vermogen

Melden helpt!
Meld Misdaad Anoniem biedt een veilig vangnet. We sturen jaarlijks 20.000 meldingen door naar de politie en andere opsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken worden opgelost. Met jouw melding kan veel ellende worden voorkomen zoals onveilige werksituaties, bedreigingen, schade aan panden, kosten of sluitingen van panden, imagoschade en oneerlijke concurrentie.

Meldplicht ongebruikelijke transacties
Heeft een melding betrekking op een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie en ben je als dienstverlener betrokken bij dit dossier, dan ben je op grond van de Wwft verplicht om deze (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland.
Ben je niet-direct belanghebbende dan geldt deze meldplicht niet.

Veilig je pand verhuren? 
Voorkom dat criminelen onderdak krijgen in jouw pand. Lees hier meer-> Veilig uw pand verhuren.

 

E-learining Vastgoed

Voorkom dat criminelen jouw buren worden.
Herken de signalen, meld anoniem en hou je buurt veilig!

Criminelen misbruiken vastgoed door bijvoorbeeld panden op te kopen om geld wit te wassen, luxe te verbouwen en vervolgens met winst te verkopen. Ook wordt vastgoed gebruikt als dekmantel bij het produceren van drugs, het opslaan van gestolen goederen, het huisvesten van illegale arbeidsmigranten of prostituees.

Het is niet altijd vanzelfsprekend om zaken te melden omdat je bijvoorbeeld de dader kent of je weet iets dat zich in de nabije omgeving afspeelt. Als je niet naar de politie kan of durft dan is anoniem melden een veilig alternatief.

Melden is van belang en voorkomt veel ellende in jouw buurt, zoals:
– Gevaarlijke woonsituaties
– Criminele invloed in je buurt
– Waardevermindering woning
– Bedreiging en angst
– Overlast
– Leegstand of verloedering

Communicatiemiddelen
De bewustwording en meldingsbereidheid onder bewoners vergroten – ten aanzien van crimineel pandmisbruik of witwassen- is belangrijk. Hiervoor kunnen diverse middelen en acties worden ingezet waaronder een toolkit van Meld Misdaad Anoniem. Deze toolkit is te bestellen via communicatie@meldmisdaadanoniem.nl onder vermelding van aanvraag toolkit Misbruik Vastgoed, bestaande uit:
– Afbeelding social media
– Signalenposter A2
– Folders A4