Vastgoed

Overige Campagnes

Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele activiteiten zoals drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of het witwassen van geld. Dit leidt tot veiligheidsrisico’s in een buurt en heeft impact op de branche zelf.

Als jij in het vastgoed werkt, weet je misschien wie criminelen helpt bij de huur of aankoop van een pand. Meld je vermoedens anoniem en voorkom criminele besmetting van de branche.

Signalen van crimineel misbruik
Doe de E-learning en meld wat onlogisch is en afwijkt van normaal, zoals:
–       criminaliteit in panden (drugs, illegale prostitutie, illegale goederen)
–       contante / ongebruikelijke betalingen
–       verrekenen van leningen
–       scheve prijsverhoudingen (koop en huur)
–       onbekende (buitenlandse) tussenpersonen en bureaus
–       inconsistentie in dossierstukken
–       de gebruiker is anders dan de contractpartij (schijnconstructies)
–       fraude, vervalsing en oplichting
–       dienstverleners die procedures niet naleven
–       snelgroeiende portefeuilles of vermogen

Melden helpt!
Meld Misdaad Anoniem biedt een veilig vangnet. We sturen jaarlijks 20.000 meldingen door naar de politie en andere opsporingsinstanties waardoor dagelijks zaken worden opgelost. Met jouw melding kan veel ellende worden voorkomen zoals onveilige werksituaties, bedreigingen, schade aan panden, kosten of sluitingen van panden, imagoschade en oneerlijke concurrentie.

Meldplicht ongebruikelijke transacties
Heeft een melding betrekking op een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie en ben je als dienstverlener betrokken bij dit dossier, dan ben je op grond van de Wwft verplicht om deze (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland.
Ben je niet-direct belanghebbende dan geldt deze meldplicht niet.

Veilig je pand verhuren? 
Voorkom dat criminelen onderdak krijgen in jouw pand. Lees hier meer-> Veilig uw pand verhuren.

 

E-learining Vastgoed