Illegale grondtransporten

Illegale grondtransporten

Illegale grondtransporten

Over de campagne

Met illegale grondtransporten wordt vaak grof geld verdiend. Zo kan vervuilde grond goedkoop worden afgevoerd. Wie betaalt in zo’n geval de rekening? Wie loopt het risico om ernstig ziek te worden van een lading gevaarlijke stoffen? Chauffeurs die hier onbeschermd mee rondrijden lopen ernstige risico’s voor hun gezondheid en brengen ook anderen in gevaar.

Meld Misdaad Anoniem ontwikkelde een campagne tegen illegale grondtransporten in opdracht van Politie Nederland (Interregionale Milieuteams). Daarnaast werd de campagne gesteund door het Landelijk Overleg Milieuhandhaving De campagne richtte zich op chauffeurs, loonwerkers en kraanmachinisten die grondtransporten moeten uitvoeren. Het primaire doel was hen te wijzen op het gevaar van transport van vervuilde grond voor de eigen gezondheid en die van anderen. Ook werden zij gestimuleerd om informatie hierover te delen met de politie of Meld Misdaad Anoniem.

Zeer schadelijk

Ladingen kunnen bijvoorbeeld asbest, zware metalen of chemicaliën bevatten. Zonder de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen deze stoffen zeer schadelijk zijn voor de eigen gezondheid, maar ook die van anderen. Helaas neemt niet iedereen dit zo nauw.

Actieweken

Na een succesvolle campagne in de regio Amsterdam werd de campagne landelijk uitgerold. Gedurende de actieweken werd de doelgroep via billboards langs de A2 met de boodschap geconfronteerd. Daarnaast verspreidde promotieteams flyers via truckstops en benzinestations en in truckermagazines werden advertenties geplaatst. De campagne genereerde verder veel media-aandacht in de landelijke media.

De deelnemende regio’s waren Utrecht, Noord-Holland Noord, Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Limburg-Zuid, Brabant-Noord, Brabant Zuid-Oost en Midden en West Brabant.

Nieuws

Campagne ‘Moet jij illegale rotzooi vervoeren?’ succesvol

De campagne tegen illegale grondtransporten heeft effect. Uit een inventarisatie blijkt dat tijdens de actieperiode in 2010 (van ruim drie maanden) 59 meldingen over milieuovertredingen binnen zijn gekomen bij Meld Misdaad Anoniem. Dat is bijna het dubbele van het aantal milieumeldingen in dezelfde periode een jaar geleden.

In 2007 werd voor het eerst campagne gevoerd tegen illegale grondtransporten. In drie maanden tijd kwamen er 49 meldingen binnen bij M., een stijging van 75%. Naar aanleiding van een anonieme melding bij M. onderzochten Justitie en de Amsterdamse politie ongeveer negenhonderd ton grond en baggerslib in het Westelijk havengebied. Uit onderzoek bleek dat het slib zonder de daarvoor verplichte transportbonnen vervoerd en gestort werd door een onbekend bedrijf.

Vervolgcampagne
De vervolgcampagne tegen illegale grondtransporten werd begin 2008 door het Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM) gelanceerd. Deze campagne had effect, want van 1 januari tot en met 15 april 2008 kwamen 59 meldingen binnen over milieuovertredingen. Dit was bijna het dubbele van het aantal meldingen van het jaar daarvoor. Negentig procent van de meldingen waren bruikbaar. De politie startte naar aanleiding van 21 meldingen een vervolgonderzoek. Een melding over illegale bodempraktijken in Limburg leidde tot een heterdaad-optreden van de politie. De politie trof mede dankzij een anonieme tipgever vervuilde grond aan in Amsterdam.

Illegaal grondtransport: een ernstig misdrijf

Jaarlijks krijgen ongeveer 350 mensen kanker door gevaarlijke stoffen in de bodem. Dertig tot veertig procent van de Nederlanders woont of werkt binnen honderd meter van een locatie met mogelijk ernstige bodemverontreiniging. Meer dan de helft van deze verontreinigde locaties ligt binnen de bebouwde kom.

Tienduizenden van deze locaties moeten worden schoongemaakt, maar dat kost geld. Door grond illegaal af te voeren (soms in georganiseerd verband) wordt veel geld verdiend. Als dit gebeurt zonder de juiste voorzorgsmaatregelen is dat een zeer ernstig misdrijf. Vervuilde ladingen kunnen asbest, zware metalen of chemicaliën zoals benzeen bevatten. Chauffeurs die hier onbeschermd mee rondrijden lopen ernstige risico’s voor hun gezondheid en brengen anderen ook in gevaar.

Praktijkvoorbeelden

Wat er precies misgaat, wordt duidelijk aan de hand van de volgende voorbeelden.

Gulle gever
Stel, een aannemer graaft een kelder in een woning. Hij spreekt met de bewoner af dat hij de grond afvoert. De klant betaalt veel geld, omdat de grond volgens de aannemer ernstig vervuild is. De aannemer brengt de grond vervolgens rechtstreeks naar een lagere school, die op zoek is naar goedkope grond voor haar tuin. De aannemer spreekt met de school af dat zijn naam genoemd wordt als gulle gever. De school en de klant waren beiden niet op de hoogte van de illegale praktijken van de aannemer. Gelukkig betrapte de politie hem tijdens een routine controle.

Grond doorverkopen
Een ander voorbeeld: een grondmakelaar koopt een partij slib in, dat ernstig verontreinigd is met zware metalen. De ontdoener heeft voor het verwerken veel geld betaald aan de grondmakelaar. Deze grondmakelaar verkoopt de grond als bomengrond. Hij heeft de grond niet in zijn handen gehad, maar maakt op deze manier tienduizenden euro’s winst.

De klus moet af
Op een terrein wordt grond ontgraven. Tijdens deze werkzaamheden wordt een oude brandstoftank ontdekt, waaruit olie in de grond sijpelt. Men besluit om toch door te gaan met de klus omdat men anders achter komt met het werk. De vervuilde grond wordt afgegraven en afgevoerd zonder eerst gereinigd te worden. De aannemer bespaart hiermee veel geld.