Partner(s) in crime

Meld Misdaad Anoniem (M.) is een belangrijke schakel in de aanpak van criminaliteit. Via M. komen ontbrekende stukjes informatie binnen over misdrijven. Maar er zijn meer belangrijke schakels in de keten: burgers, overheid en bedrijven dragen allemaal bij aan criminaliteitsbestrijding. De volgende publieke ondernemingen dragen M. een warm hart toe: 

ESH Media
Sinds 2019 werkt M. samen met ESH Media om de naamsbekendheid van het meldpunt te vergroten. ESH Media verzorgt de buitenreclame in meer dan 150 gemeenten in Nederland. Hierdoor kunnen zij campagnes lokaal, regionaal of nationaal ondersteunen.

ESH Media draagt graag hun maatschappelijke steentje bij. Als er ruimte vrij blijft plaatsen zij A0-posters van Meld Misdaad Anoniem in de displays. Zo is M. regelmatig terug te zien in het Nederlandse straatbeeld!

Voor meer informatie:
https://eshmedia.nl/

PVO Oost-Nederland
Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland is een publiek-private samenwerking tussen brancheorganisaties, ondernemers, gemeenten, politie en het OM. De partijen werken aan maatregelen tegen ondermijning: preventief, repressief of juist een mix van beide.

M. is regelmatig aanwezig bij de ‘Buitengebied Alert’ avonden om aanwezigen te informeren over M. en te motiveren om te melden! Want zoals het PVO het verwoordt: ‘‘Je gaat het pas zien als je het door hebt!’ #KIEKUUT!

Voor meer informatie:
https://www.pvo-oostnederland.nl/