Partner(s) in crime

Meld Misdaad Anoniem (M.) is een belangrijke schakel in de aanpak van criminaliteit. Via M. komen ontbrekende stukjes informatie binnen over misdrijven. Maar er zijn meer belangrijke schakels in de keten: burgers, overheid en bedrijven dragen allemaal bij aan criminaliteitsbestrijding. De volgende publieke ondernemingen dragen M. een warm hart toe: 

PVO Oost-Nederland
Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland is een publiek-private samenwerking tussen brancheorganisaties, ondernemers, gemeenten, politie en het OM. De partijen werken aan maatregelen tegen ondermijning: preventief, repressief of juist een mix van beide.

M. is regelmatig aanwezig bij de ‘Buitengebied Alert’ avonden om aanwezigen te informeren over M. en te motiveren om te melden! Want zoals het PVO het verwoordt: ‘‘Je gaat het pas zien als je het door hebt!’ #KIEKUUT!

PVO Noord-Holland
Het Platform Veilig Ondernemen (PVO) Noord-Holland helpt ondernemers in hun weerbaarheid tegen criminaliteit en richt zich op de gevolgen hiervan in het bedrijfsleven. Denk hierbij aan schade, omzetverlies en gevoelens van onveiligheid op de werkvloer. Dat doet het PVO Noord-Holland onder andere door middel van preventie, voorlichting en training. Deze handelwijze dient het economische belang van ondernemend Noord-Holland.