Professionals

M. inzetten om de meldingsbereidheid te verhogen

Overvallen, drugshandel, een inbraakgolf of geweld op straat? Soms worden wijken of gemeenten getergd door criminaliteit die de politie of gemeente alleen effectief kunnen aanpakken met meer meldingen van bewoners. Buurtbewoners durven echter niet te melden of denken dat melden ‘geen zin heeft’. Hoe nu verder?

Ook binnen een grootschalig opsporingsonderzoek kun je op zoek zijn naar specifieke getuigen, die niet rechtstreeks bij de politie durven te melden. Zoek je daderinformatie die nu niet binnenkomt, dan kan het anonieme meldpunt gericht worden ingezet en kan M. adviseren en faciliteren bij doelgroepgerichte projecten.