In plaats van bloemen…

Overige Campagnes

 

 

In plaats van bloemen…
verhandelen sommige mensen in onze sierteeltsector ook criminele zaken.

Criminelen liften graag mee op de bedrijvigheid en efficiënte logistiek in de sierteelt. De im- en export van bloemen blijken ideaal voor (drugs)smokkel, witwassen, arbeidsuitbuiting en fraude. Dit raakt iedereen die normaal zijn geld verdient, van kweker tot transporteur!

Zie jij op je werk zaken die niet kloppen? Meld het dan anoniem en voorkom erger.

Signalen van criminele handel:
Alles wat onlogisch is en afwijkt van normaal. Denk aan:

  • Smokkel van illegale goederen
  • Verborgen ruimtes in verpakkingen en pallets
  • Vrachtauto’s op ongebruikelijke locaties en tijdstippen
  • Medewerkers met een buitensporig bestedingspatroon
  • Onderhuur en het afschermen van panden
  • Ongebruikelijke orders en (contante) betalingen
  • Snelgroeiende concurrerende bedrijven (dekmantels)

Risico’s voor de sierteeltsector
De aanwezigheid van criminelen heeft een grote impact op bedrijven. Het leidt tot overlast en onveiligheid voor medewerkers. Door intimidatie en afpersing komen mensen ernstig in de knel. Je bedrijf loopt (imago) schade en het zorgt voor oneerlijke concurrentie. Dat moeten we voorkomen!

Melden helpt!
Jaarlijks stuurt M. 17.000 meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties. Hierdoor worden dagelijks zaken opgelost. #sierteelt #drugssmokkel #criminelehande

Deze campagne is geïnitieerd door:
Royal Flora Holland, Vereniging van groothandelaren in Bloemkwekerijproducten, gemeenten Westland, Katwijk, Aalsmeer en Uithoorn, Politie, Openbaar Ministerie, FIOD / Belastingdienst,  RIEC Den Haag,  RIEC Amsterdam Amstelland.