Kindersekstoerisme

Kindertoerisme

Kindersekstoerisme

Over de campagne

Wie gaat er alleen voor de kinderen op vakantie? Het was de slogan van de campagne tegen kindersekstoerisme. Het is een fenomeen waarbij Nederlanders voor korte of lange duur naar het buitenland vertrekken en daar kinderen seksueel misbruiken. Tijdens de campagneperiode kregen reizigers via Schiphol een flyer met daarop signalen van kindersekstoerisme om aandacht te vragen voor dit onderwerp.

Minister Opstelten van het ministerie van Veiligheid en Justitie en luitenant-generaal Leijtens van de Koninklijke Marechaussee gaven in oktober 2012 het startsein voor de vernieuwde campagne tegen kindersekstoerisme. De campagne was een vervolg op een eerder initiatief van de Koninklijke Marechaussee en het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2010. Deze toenmalige campagne richtte zich op Thailand en Brazilië als landen waar veel kindersekstoeristen naartoe gaan. De vervolgcampagne in 2012 was breder, omdat kindermisbruik wereldwijd voor komt.

Meldingsbereidheid

Het doel van de campagne was om aandacht te vragen voor het fenomeen kindersekstoerisme, de meldingsbereidheid van reizigers te vergroten en hen te stimuleren en informeren om kwalitatief goede en bruikbare meldingen door te geven. Om dat te bereiken werden bij de controle op luchthavens Schiphol, Eindhoven en Rotterdam The Hague paspoortflyers met signalen van kindersekstoerisme uitgedeeld aan reizigers. Daarnaast werd er gebruik gemaakt van free publicity in de media en een online campagne met banners op de websites van de betrokken partijen.

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers van deze M.-campagne zijn het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Koninklijke Marechaussee, reiskoepels ANVR en TUI, ECPAT en Plan Nederland.

Inhoudelijke informatie

Seksuele uitbuiting van kinderen

De meeste mensen maken reizen vanwege het heerlijke klimaat, de prachtige natuur, de bijzondere cultuur of voor zaken. Sommige mensen gaan tijdens hun verblijf tegen betaling een seksueel avontuur aan met lokale vrouwen of mannen, zelfs met minderjarigen. Bewust, uit nieuwsgierigheid of verleid door het aanbod. Over de hele wereld, in bars, restaurants, hotels, op straat of op het strand zijn kinderen en jongeren slachtoffer van seksuele uitbuiting. Een kind kan worden behandeld als een seksueel en commercieel voorwerp. De meest voorkomende vormen van seksuele uitbuiting van kinderen zijn kinderprostitutie en kinderpornografie.

Overal ter wereld

Kindersekstoerisme is een vorm van seksuele uitbuiting waarbij daders op reis seksueel misbruik maken van minderjarigen. Het komt overal ter wereld voor, maar vooral in landen waar kinderen op straat leven en er een groot verschil is tussen de ‘rijke’ toeristen en de ‘arme’ lokale kinderen. Kindersekstoeristen reizen juist naar landen waar het goedkoop is, waar kinderen en jongeren gemakkelijk beschikbaar zijn en waar geen of gebrekkige wetgeving is en handhaving nauwelijks gebeurt of ontbreekt.

Gevolgen voor slachtoffers

Slachtoffers van kindersekstoerisme en komen vaak uit kwetsbare groepen, zoals kinderen die in armoede leven, kinderen uit minderheidsgroepen, straatkinderen, werkende kinderen (vooral die afhankelijk zijn van seizoenswerk) en kinderen die misbruikt of verwaarloosd zijn. Kinderen die werken in de prostitutie krijgen te maken met fysiek en psychisch geweld. Dit kan leiden tot verwondingen, pijn, angst en op de lange termijn tot een negatief zelfbeeld, depressies, trauma’s en een schuldgevoel. Ook lopen slachtoffers van seksueel misbruik grote kans op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) zoals HIV/Aids.

Daders

Er is niet één omschrijving waaraan kindersekstoeristen voldoen. Het zijn meestal mannen, maar er zijn ook vrouwelijke kindersekstoeristen. Ze kunnen rijk of arm, getrouwd of ongetrouwd, jong of oud en buitenlandse of binnenlandse toerist zijn. De kindersekstoerist is in Nederland altijd strafbaar voor seksueel misbruik en uitbuiting van minderjarigen. Ongeacht waar ter wereld het misdrijf heeft plaatsgevonden en ongeacht of het misdrijf ter plekke strafbaar is. De kindersekstoerist kan hiervoor in Nederland vervolgd worden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van ECPAT.

Wat meld je?

Om misbruik van kinderen in het buitenland te kunnen herkennen, is gezond verstand vaak de beste raadgever. Maak melding van kindersekstoerisme als:

 • Iemand zich afzondert met een lokaal kind, bijvoorbeeld in een hotelkamer of appartement
 • Iemand een kind of jongere aanbiedt voor seks
 • Iemand op zoek is naar seksuele diensten van kinderen of jongeren
 • Een hotel of onderneming kindermisbruik toestaat op het terrein of via de onderneming
 • Een volwassene een kind via een stichting of organisatie misbruikt, bijvoorbeeld in een weeshuis of een school
 • Iemand vertelt over zijn of haar seksuele ervaring met een kind in het buitenland
 • Je andere verdachte zaken signaleert

Niet iedere situatie is ‘fout’ maar als je iets ziet dat niet klopt, meld dit dan! Probeer daarbij over de volgende informatie te beschikken:

 • Wie (identiteit dader/slachtoffer)
 • Wat (gepleegd feit/handeling/aanleiding)
 • Waar (naam plaats, hotel of bar)
 • Wanneer (datum, tijd)
 • Waarheen (reisgegevens, datum en tijd vlucht, naam vliegmaatschappij)