Help Nederland Veilig.

Help Nederland Veilig.

Meld Misdaad Anoniem.

Illegale grondtransporten

Met illegale grondtransporten wordt vaak grof geld verdiend. Zo kan vervuilde grond goedkoop worden afgevoerd. Wie betaalt in zo’n geval de rekening? Wie loopt het risico om ernstig ziek te worden van een lading gevaarlijke stoffen? Chauffeurs die hier onbeschermd mee rondrijden lopen ernstige risico’s voor hun gezondheid en brengen ook anderen in gevaar.

Jaarlijks krijgen ongeveer 350 mensen kanker door gevaarlijke stoffen in de bodem. Dertig tot veertig procent van de Nederlanders woont of werkt binnen honderd meter van een locatie met mogelijk ernstige bodemverontreiniging. Meer dan de helft van deze verontreinigde locaties ligt binnen de bebouwde kom.

Tienduizenden van deze locaties moeten worden schoongemaakt, maar dat kost geld. Door grond illegaal af te voeren (soms in georganiseerd verband) wordt veel geld verdiend. Als dit gebeurt zonder de juiste voorzorgsmaatregelen is dat een zeer ernstig misdrijf. Vervuilde ladingen kunnen asbest, zware metalen of chemicaliën zoals benzeen bevatten. Chauffeurs die hier onbeschermd mee rondrijden lopen ernstige risico’s voor hun gezondheid en brengen anderen ook in gevaar.

Zeer schadelijk
Ladingen kunnen bijvoorbeeld asbest, zware metalen of chemicaliën bevatten. Zonder de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen deze stoffen zeer schadelijk zijn voor de eigen gezondheid, maar ook die van anderen. Helaas neemt niet iedereen dit zo nauw.

Wie jij bent blijft onbekend.
We staan volledig los van de politie. We zien geen telefoonnummer of IP-adres. We nemen je gesprek niet op en slaan geen gegevens op. Dankzij anonieme melders worden dagelijks zaken opgelost.

Praktijkvoorbeelden

Grond doorverkopen
Een grondmakelaar koopt een partij slib in dat ernstig verontreinigd is met zware metalen. De ontdoener heeft voor het verwerken veel geld betaald aan de grondmakelaar. Deze grondmakelaar verkoopt de grond als bomengrond. Hij heeft de grond niet in zijn handen gehad, maar maakt op deze manier tienduizenden euro’s winst.

 

De klus moet af
Op een terrein wordt grond ontgraven. Tijdens de werkzaamheden wordt een oude brandstoftank ontdekt, waaruit olie in de grond sijpelt. Men besluit om toch door te gaan met de klus, omdat men anders achter komt met het werk. De vervuilde grond wordt afgegraven en afgevoerd zonder eerst gereinigd te worden. De aannemer bespaart hiermee veel geld.

 

Gulle gever
Een aannemer graaft een kelder in een woning. Hij spreekt met de bewoner af dat hij de grond afvoert. De klant betaalt veel geld, omdat de grond volgens de aannemer ernstig vervuild is. De aannemer brengt de grond vervolgens rechtstreeks naar een lagere school, die op zoek is naar goedkope grond voor haar tuin. De aannemer spreekt met de school af dat zijn naam genoemd wordt als gulle gever. De school en de klant waren beiden niet op de hoogte van de illegale praktijken van de aannemer. Gelukkig betrapte de politie hem tijdens een routine controle.

28 september 2023
Bron: Politie Leeuwarden

Drugs en wapen aangetroffen in woning Leeuwarden

De politie heeft in een woning aan de Marijkestraat in Leeuwarden een handelshoeveelheid drugs en een vuurwapen aangetroffen mede dankzij een tip via Meld Misdaad Anoniem. Drie verdachten van 40, 50 en 57 jaar oud, allen woonachtig in Leeuwarden, zijn aangehouden. Daarnaast werd in de woning ook een gestolen elektrisch fiets aangetroffen. Samen met de drugs is deze in beslag genomen.

Ga naar
26 september 2023
Bron: Limburg24.nl

Politie ontdekt verborgen hennepkwekerij in woning Dieteren

Naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem heeft de politie op 25 september een hennepkwekerij aangetroffen in een verborgen ruimte in een woning aan de Kerkstraat in Dieteren. In totaal ging het om 75 hennepplanten. Ook zijn er goederen in beslag genomen vanwege het wederrechtelijke verkregen voordeel van de hennepteelt. De hennepplanten en en kweekinrichting zijn geruimd. De verdachten worden op een later moment verhoord.

Ga naar
25 september 2023
Bron: Limburg24.nl

Burgemeester sluit woning in Beegden wegens hennepkwekerij

Burgemeester Dion Schneider van de gemeente Maasgouw heeft een woning aan de Maestweg in Beegden gesloten voor een periode van drie maanden vanwege het aantreffen van een hennepkwekerij in april jl. In totaal zijn er meer dan 400 hennepplanten geruimd.

Ga naar
PrivacyKlachtenCookiesVacatures