Help Nederland Veilig.

Help Nederland Veilig.

Meld Misdaad Anoniem.

15 februari 2017 | Bron: Openbaar Ministerie

Campagne ‘Rotterdamse haven, veilige haven’ succesvol

De campagne van Meld Misdaad Anoniem in de Rotterdamse haven is een succes. De campagne heeft tot doel om meer meldingen over criminaliteit in de haven te krijgen van havenwerkers en vrachtautochauffeurs door hen alerter te maken op signalen van criminele activiteiten. Dit leverde het afgelopen jaar 38 anonieme meldingen op. In 2015 waren dit er 14, zo blijkt uit cijfers van M. en de politie.  

Precies een jaar geleden, op 15 februari 2016, gaf burgemeester Aboutaleb de aftrap voor de campagne, gericht op het verkrijgen van meer informatie uit de haven zelf om op die manier criminele activiteiten in de haven, als drugs- en mensensmokkel en ladingdiefstal beter tegen te kunnen gaan. Programmamanager en officier van justitie Loes van der Wees sprak toen de verwachting uit dat door het benadrukken van de mogelijkheid om anoniem te melden meer informatie binnen zou komen bij de opsporingsdiensten. Zij baseerde zich op een vergelijkbare campagne in Groot-Brittannië die goede resultaten opleverde.

Van der Wees kreeg gelijk: “Verschillende anonieme tips hebben geleid tot nader onderzoek. De tips varieerden van meldingen van drugssmokkel tot integriteitsschending. Het Openbaar Ministerie is in enkele gevallen al overgegaan tot vervolging. Het anoniem melden heeft dus zeker effect!” Naast een toename van het aantal anonieme tips zijn ook de meldingen binnen bedrijven en vooral het aantal ISPS-meldingen m.b.t. veiligheidsregels voor de haven toegenomen.

Ook Alain Meijer van de Zeehavenpolitie merkt dat de campagne in de haven aanslaat. ”Uit een enquête tijdens een onlangs gehouden actieweek door de Zeehavenpolitie bleek dat van de 194 ondervraagde chauffeurs, 148 de campagne kenden,” aldus Meijer. “Ook bij het surveilleren in de haven zien wij regelmatig de campagneposters hangen.” Online bleek de actie een groot bereik te hebben: via Twitter en Facebook zijn bijna 190.000 mensen bereikt.

Toekomst
De campagne krijgt dan ook een vervolg. Meijer: “Met zulke mooie resultaten is het logisch dat we de campagne vervolgen. Komend jaar willen wij de campagne graag uitbreiden. Naast de haven onderzoeken wij de mogelijkheden van samenwerking met andere havengerelateerde sectoren zoals de groente- en fruitbranche en de binnenvaart.”

De campagne is een initiatief van Openbaar Ministerie, Zeehavenpolitie, Douane, Deltalinqs, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en Meld Misdaad Anoniem. Ook enkele havenbedrijven waren nauw betrokken bij de totstandkoming, inmiddels hebben meerdere bedrijven in de Rotterdamse haven zich aangesloten.

PrivacyKlachtenCookies