Help Nederland Veilig.

Help Nederland Veilig.

Meld Misdaad Anoniem.

12 juli 2017 | Bron: Gemeente Leudal

Campagne aanpak criminaliteit buitengebied Nederweert en Leudal succesvol

Nederweert en Leudal lanceerden begin 2015 een campagne om de aanpak van criminaliteit in het buitengebied te versterken. Dat deden de gemeentes met een aantal partners, zoals politie, LLTB en Meld Misdaad Anoniem. Het project richtte zich op ondernemers, bewoners en gebruikers van het buitengebied. Het doel was om de meldingsbereidheid van verdachte zaken te vergroten. “Er zijn successen gehaald en de reacties op het project zijn positief”, aldus de wijkagenten Ivo Kwantes en Frank Mans. De campagne eindigt weliswaar. Het werken aan de veiligheid in het buitengebied blijft.

De afgelopen jaren spraken de wijkagenten de nodige gebruikers en bewoners van het buitengebied. “We probeerden in die gesprekken iedereen bewust te maken dat melden van verdachte situaties helpt”, aldus Mans. De wijkagenten realiseerden zich dat de agrarische sector het vaak erg druk heeft met de werkzaamheden op het land. Ze stemden acties daarom zoveel mogelijk af met bracheorganisatie LLTB en probeerden groepen te benaderen. Er werden informatieavonden gehouden voor ondernemers, bewoners en gebruikers in het buitengebied. Er waren ook informatiebijeenkomsten voor professionals. Steeds werd de boodschap dat melden belangrijk is herhaald.

Doel bereikt
Inmiddels is het project geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat het gestelde doel is bereikt. Het aantal meldingen nam zichtbaar toe. Er kwamen 173 meldingen vanuit het buitengebied bij de wijkagenten of via aangiftes, waaronder 76 anonieme M.-meldingen. Onlangs is er nog een amfetaminelaboratorium opgerold in Haler. Een mooi resultaat. Naast de meldingen verbeterde de informatiepositie van de gemeente en politie. De samenwerkingsrelatie tussen partners, meldgroepen, politie en gemeente is eveneens versterkt.

Hoewel de campagne stopt, worden acties voortgezet. Zo gaan de gemeenten aan de slag met een drugspreventie-actie. Ook leggen de partners hun focus nog meer op de aanpak van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. De kernboodschap dat melden helpt blijven de partners samen communiceren.

xtc-ghb-poster-1

PrivacyKlachtenCookies