Help Nederland Veilig.

Help Nederland Veilig.

Meld Misdaad Anoniem.

Persbericht - 27 juni 2024

Overijssel signaleert drugscriminaliteit in buitengebied

Criminelen zijn actief in het buitengebied van Overijssel om drugs te produceren, dat zien mensen die er wonen of werken. Uit een rondvraag onder 1.850 Overijsselaars blijkt dat 1 op de 4 mensen (24%) wel eens is geconfronteerd met drugsproductie of dumping van drugsafval in zijn omgeving. Ruim de helft van de ondervraagden (52%) zegt concrete signalen te hebben herkend die kunnen duiden op drugscriminaliteit. De peiling is de opmaat voor een nieuwe campagne van Meld Misdaad Anoniem in opdracht van de Provincie Overijssel om de productie van synthetische drugs tegen te gaan. 

Drugscriminaliteit heeft impact op de leefomgeving en natuur. Dat blijkt dan ook een belangrijke motivatie om een bijdrage te leveren aan de aanpak van criminaliteit. Zo vindt ruim twee derde van de respondenten (68%) dat door drugscriminaliteit te veelschade wordt aangericht aan het milieu en 53% dat de kosten voor de overheid of een bedrijf te hoog oplopen. Ruim 600 respondenten zijn werkzaam in het buitengebied, bijvoorbeeld in de landbouw, bosbouw, bij de overheid of in de gezondheidszorg. Een veel gehoorde reactie was daarom dat drugscriminaliteit kan leiden tot onveilige werksituaties (50%) of dat pandverhuurders niet onterecht in de problemen mogen komen (48%). 

Voldoende signalen herkend
Hoewel criminelen er alles aan doen om onzichtbaar te blijven, blijkt ruim de helft van de respondenten wel eens signalen te zien rondom panden. Meer dan 600 mensen zagen activiteiten op ongebruikelijke tijden (34%), 445 respondenten zagen onbekende voertuigen zoals een witte bestelbus of vrachtwagen (24%) en 190 mensen (10%) zagen dat panden werden afgeschermd om te voorkomen dat je naar binnen kunt kijken. Hoewel bijna iedereen het belangrijk vindt om dit soort signalen te melden, is meer dan de helft (53%) ook terughoudend. De meest gehoorde drempels zijn angst en twijfel of je als melder genoeg wordt beschermd, maar er zijn ook mensen die zich bezwaard voelen om iemand vals te beschuldigen en twijfelen of er iets met de meldingen wordt gedaan. 

Commissaris van de Koning Andries Heidema reageert: “De resultaten uit de peiling bevestigen onze vermoedens dat veel informatie nu niet op de juiste plek terecht komt. Mensen ervaren een drempel om te melden terwijl hun informatie een waardevolle puzzelstuk kan zijn bij de opsporing van criminaliteit. Samen met regionale en lokale partners spannen we ons in om twijfels bij mensen weg te nemen. We investeren in de lange termijn om echt een vuist te kunnen maken tegen georganiseerde criminaliteit.”

Bekendheid Meld Misdaad Anoniem vergroten
In de campagne van Meld Misdaad Anoniem wordt ingezet op de drempels om te melden en de bekendheid van het meldpunt. Via een online advertentiecampagne, toolkits en bijeenkomsten worden bewoners, ondernemers en professionals in Overijssel geïnformeerd over belangrijke signalen, wordt uitgelegd hoe melders worden beschermd en gesprekken gevoerd over mogelijke melddilemma’s. Daarbij wordt intensief samengewerkt met lokale en regionale partners zoals de veiligheidsregio’s, gemeenten, politie, omgevingsdiensten en het Platform Veilig Ondernemen. Ook private branches of actieve beroepsverenigingen kunnen aansluiten.

Meld Misdaad Anoniem
Jaarlijks stuurt M. 20.000 meldingen naar de politie en andere partners waarmee dagelijks zaken worden opgelost. Het meldpunt is onafhankelijk (geen politie). Signalen kunnen anoniem worden gemeld via 0800-7000 of online in een beveiligde omgeving via meldmisdaadanoniem.nl

PrivacyKlachtenCookies