Met M. in Actie

Angst voor wraakacties is een veelgehoorde reden waarom meldingen kunnen uitblijven. Vaak is er echter meer aan de hand en zijn extra stappen nodig om de meldingsbereidheid te vergroten. Samen met politie en gemeenten ontwikkelt M. een maatwerk aanpak. Dat kan bijvoorbeeld met interactieve workshops voor wijkprofessionals, door samen te werken met zelforganisaties of doelgroepgericht campagnemateriaal te verspreiden. Afhankelijk van de situatie wordt een ‘met M. in actie’ op maat ontwikkeld.

M.-instrumenten inzetten

Bij een lokale actie kunnen één of meerdere middelen ingezet:

 • het zorgvuldig inzetten van het meldpunt in bestaande communicatie strategieën
 • op maat gemaakt campagnemateriaal van M. (bijvoorbeeld posters en flyers)
 • persoonlijk benaderen van professionals (bijvoorbeeld met workshops)
 • betrekken en activeren van sleutelfiguren (ondernemers, zelforganisaties en dergelijke)
 • bespreken van dilemma’s binnen zorg- en hulpverleningsinstanties
 • advisering over een PR & mediastrategie

Kennis van doelgroepen

Motieven die mensen hebben om wel en niet te melden, dilemma’s die moeten worden overwonnen; de medewerkers van M. spreken dagelijks tientallen melders die hiermee worstelen. Welke aanpak werkt het best voor welke doelgroep? Of het nu gaat om jongeren die betrokken raken bij criminaliteit of zorgprofessionals die in aanraking komen met criminelen, ouders die hun kinderen willen beschermen of allochtone doelgroepen die te maken hebben met ‘culturele drempels’; M. heeft met diverse doelgroepen contact en ervaring opgedaan. M. deelt deze ervaring met politie en gemeenten, zodat die de juiste strategie kunnen bepalen. M. wordt hierin op effectieve wijze als handelingsperspectief aangeboden. Bovendien kan M. als onafhankelijk meldpunt drempels verlagen en gevoelige kwesties bespreekbaar maken.

Effecten

Diverse acties met M. leveren op:

 • meer meldingsbereidheid onder professionals en bewoners
 • verbeteren van de informatiepositie van de politie
 • vergroten van de pakkans van daders (een op de acht M.-meldingen leidt tot een aanhouding)
 • preventie
 • verbeteren van de relatie tussen wijkpartners, bewonersorganisaties, de politie en gemeenten
 • betere beeldvorming over de aanpak van criminaliteit

Interesse?

Neem voor advies of meer informatie contact op met de afdeling Communicatie via 088-5543 230 of stuur een bericht via het contactformulier.