Bureau Financieel Toezicht nieuwe partner Meld Misdaad Anoniem

- Bron: Meld Misdaad Anoniem

Op maandag 8 juni hebben de directeuren van Bureau Financieel Toezicht (BFT) en Meld Misdaad Anoniem (M.) hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst. Gedurende een pilotperiode van een half jaar ontvangt het BFT anonieme meldingen over onder andere witwassen, fraude en financiering van terrorisme.

Op basis van die informatie onderzoekt de toezichthouder eventuele betrokkenheid van notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren bij criminele activiteiten. Directeur Thieu Coffeng: “De meldingen van M. zijn een waardevolle aanvulling op de toezichtmogelijkheden die het BFT heeft om het witwassen van opbrengsten uit misdrijven en de financiering van terrorisme tegen te gaan.”

Over Bureau Financieel Toezicht
Het BFT is een toezichthouder op het werk van notarissen, gerechtsdeurwaarders en enkele andere vrije beroepsbeoefenaren. Als toezichthouder draagt het BFT bij aan de rechtszekerheid en de integriteit van het financiële stelsel in Nederland. Het BFT ziet toe op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (WWFT) bij notarissen, advocaten, belastingadviseurs, accountants en administratiekantoren.

Lees hier meer informatie over het Bureau Financieel Toezicht.