Extremisme

Overige Campagnes

Over het onderwerp

Burgers en professionals kunnen bij Meld Misdaad Anoniem (M.) terecht met anonieme meldingen over extremisme in de breedste zin van het woord. Van links- en rechts-extremisme tot islamitisch en dierenrecht extremisme. Vanzelfsprekend moet het hierbij altijd gaan om een strafbaar feit of de voorbereiding van een strafbaar feit.

In het kader van de maatregelen van het ministerie van Veiligheid en Justitie tegen extremisme zijn afspraken gemaakt met Meld Misdaad Anoniem (M.) over meldingen die hierop betrekking hebben. Medewerkers van M. zijn getraind over het onderwerp. Bellers met hulpvragen worden (afhankelijk van de vraag) doorverwezen naar het Familiesteunpunt Radicalisering, Exits of de hulplijn radicalisering van het SMN. Meer informatie over deze partijen leest u hieronder. Ook kan het zijn dat wordt doorverwezen naar de gemeente of de wijkagent.

Familiesteunpunt Radicalisering
Het Familiesteunpunt Radicalisering helpt familieleden van radicaliserende en geradicaliseerde personen. Het gaat hierbij dan met name om uitgereisde en teruggekeerde jongeren vanuit een jihadistisch strijdgebied en om potentiële uitreizigers. Het Familiesteunpunt biedt informatie, advies en concrete hulp. Families en gemeenten en kunnen een beroep doen op het Familiesteunpunt.

Hulplijn Radicalisering SMN
De Hulplijn Radicalisering van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) is in het leven geroepen om bezorgde ouders en familieleden informatie, hulp en advies te bieden over onderwerpen als radicalisering en jihadisme.