Help Nederland Veilig.

Help Nederland Veilig.

Meld Misdaad Anoniem.

18 april 2016 | Bron: Politie.nl

Ruim 800 Nederlanders hebben cruciale informatie over onopgeloste moordzaken

In Nederland lopen naar schatting ruim 800 mensen rond met informatie over onopgeloste moordzaken. Vaak gaat het om cruciale informatie die kan leiden tot opheldering van een zaak, maar waarmee mensen niet naar de politie stappen. Die conclusie trekt recherchekundige Evelien Aangeenbrug (Landelijke Eenheid) in een onderzoek voor haar Master of Criminal Investigation.

Aangeenbrug begrijpt dat mensen soms huiverig zijn om met die informatie naar de politie te stappen. “Ze zijn bang voor de dader of vrezen zelf te worden vervolgd, omdat zij niet eerder naar ons zijn toegekomen. Het zijn begrijpelijke en soms ook terechte zorgen”, zegt Aangeenbrug. “Ik snap dat mensen soms kampen met een duivels dilemma. Maar er zijn manieren waarop getuigen buiten beeld kunnen blijven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met Meld Misdaad Anoniem.”

Samen met een Haagse recherchekundige onderzocht Aangeenbrug 48 moordzaken die de politie in eerste instantie niet wist op te lossen, maar die later als zogenoemde cold case alsnog met succes werden onderzocht.

Onopgelost
Het aantal gevallen van moord en doodslag in Nederland daalt al jaren. Van zo’n 250 per jaar in de jaren ’90 tot 115 vorig jaar. Verreweg de meeste levensdelicten worden (relatief) snel door de politie opgehelderd. Maar de afgelopen decennia bleven in totaal zo’n 1.000 kapitale delicten onopgelost. Ondanks uitgebreid politieonderzoek lukte het niet een verdachte in beeld of veroordeeld te krijgen.

Deze zaken staan – samen met ongeveer 500 andere zeer ernstige, onopgeloste misdrijven – te boek als cold cases. Speciale cold case-teams van de politie proberen deze zaken alsnog op te lossen. Elke eenheid beschikt over een dergelijk team, die met elkaar het samenwerkingsverband Cold case Nederland vormen.

Relatie
Recherchekundige Aangeenbrug vergeleek 48 levensdelicten die door een van de Nederlandse cold case-teams zijn opgelost met zaken die tijdens het initiële politieonderzoek worden opgehelderd. Het meest opvallende verschil heeft betrekking op de relatie tussen dader en slachtoffer. In 87 procent van de moordonderzoeken die snel tot resultaat leidden, bleken slachtoffer en dader elkaar te kennen. Bij de opgeloste cold cases bestond in slechts 44 procent een relatie tussen dader en slachtoffer.

‘Bij de opgeloste cold cases waren de slachtoffers vaak op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats’, zegt recherchekundige Evelien Aangeenbrug. ‘Dat gold bijvoorbeeld voor Marianne Vaatstra. Zij fietste in het voorjaar van 1999 naar huis en kwam haar latere moordenaar toevallig tegen’ Het ontbreken van een connectie tussen dader en slachtoffer kan het rechercheonderzoek bemoeilijken. In elk geval lijkt de meest gehanteerde recherchestrategie in een moordonderzoek, die zich richt op de omgeving van het slachtoffer, niet automatisch de meest geschikte, stelt Aangeenbrug. Als ook andere onderzoeksstrategieën en -methodes geen resultaat opleveren, gaat een zaak na verloop van tijd als onopgelost de boeken in.

Tijd
De politie sluit een onopgeloste zaak nooit definitief af. Zodra nieuwe informatie binnenkomt of een cold case-team nieuwe onderzoeksmogelijkheden ziet, kan het onderzoek worden heropend. ‘De factor tijd kan zelfs een positieve invloed hebben op een onderzoek’, zegt Aangeenbrug.

Ze doelt onder meer op de mogelijkheden met DNA. ‘Relatief veel daders van onopgeloste levensdelicten pleegden in de jaren erna opnieuw een misdrijf. Ze werden voor dat misdrijf wel gepakt, waarna hun DNA in de databank terecht kwam en er een match bleek met DNA-materiaal dat bij de onopgeloste zaak was aangetroffen. Bovendien maken technische ontwikkelingen vergelijkingen van DNA-materiaal steeds beter mogelijk.’  

Profielen
Van de 48 zaken die Aangeenbrug onderzocht werd bijna een derde door een DNA-match opgelost. ‘Dat benadrukt wat ons betreft hoe belangrijk het is om DNA-profielen in de DNA-databank op te slaan’, zegt Aangeenbrug.’

Uit het onderzoek van de recherchekundige blijkt ook dat veel daders uiteindelijk gaan praten over hun misdrijf. En ook dat biedt mogelijkheden om een onopgehelderde zaak alsnog op te lossen. Van de 48 zaken die zij onderzocht, werden er 9 opgelost, omdat de dader zelf naar de politie stapte. ‘Ze kregen wroeging’, zegt Aangeenbrug. ‘En dat schuldgevoel werd na verloop van tijd zo sterk dat zij besloten de waarheid te vertellen’.

Getuigen
Maar wat de recherchekundige vóóral opviel was de loslippigheid van daders tegenover anderen dan de politie. Aangeenbrug: ‘In 40 procent van de onderzochte zaken bleken daders aan gemiddeld twee mensen in hun omgeving te hebben verteld wat zij hadden gedaan. De meeste van deze getuigen kwamen pas in beeld toen de politie de dader op een andere manier op het spoor was gekomen.’

Hoe belangrijk het is dat een getuige naar de politie stapt, blijkt wel uit het onderzoek naar de gewelddadige dood van Marcel Kretzer. De kunstenaar werd in 1995 in Hilversum op straat doodgeschopt. De daders bleven buiten schot, tot een vriendin van een van hen zich na zeven jaar bij de politie meldde. Een van de daders had zijn betrokkenheid bij de zaak tegen haar opgebiecht. Mede dankzij deze getuige kon de zaak alsnog worden opgelost.

Brieven
Ook de moord op de Haagse Daisy Gijsbers kan 42 jaar na dato mogelijk worden opgelost met hulp van getuigen. Anonieme briefschrijvers benaderen sinds vorig jaar een vrouw en wijzen haar overleden echtgenoot als dader aan. De briefschrijvers beschikken over gedetailleerde informatie over het misdrijf dat in 1974 werd gepleegd. Het cold case-team van de Eenheid Den Haag probeert nu de identiteit van de briefschrijvers te achterhalen. Hoewel de zaak verjaard is en de vermoedelijke dader is overleden, wil het team de zaak toch graag ophelderen

Op basis van haar onderzoek vermoedt Aangeenbrug dat in Nederland nog veel meer getuigen rondlopen met relevante en mogelijk zelfs cruciale informatie over onopgeloste levensdelicten. Als zij de bevindingen uit haar onderzoek afzet tegen het aantal onopgeloste levensdelicten in ons land schat zij dat het om ruim 800 mensen gaat.

Onzekerheid
Aangeenbrug vraagt getuigen die twijfelen om naar de politie te stappen bij hun afweging rekening te houden met nabestaanden: ‘Wie informatie heeft over een onopgeloste moordzaak kan mogelijk een einde maken aan de knagende onzekerheid waarmee zij leven. Nabestaanden vragen zich vaak nog elke dag af wie hun naaste heeft omgebracht en waarom. Wat mij betreft is elke dag van onwetendheid er een te veel.’

Het onderzoek door Aangeenbrug is voor de Nederlandse cold case-teams niet alleen aanleiding om zich tijdens nieuwe onderzoeken extra te richten op potentiële getuigen, maar ook actief naar hen op zoek te gaan. Over de manier waarop zijn de teams nog in overleg.

21 december 2020
Bron: Rijksoverheid.nl

Wildlife Crime: Anonieme tip leidt tot vondst Braziliaans witoorpenseelaapje

Tijdens een landelijke actie tegen illegale handel in beschermde plant- en diersoorten zijn duizenden levende planten, dieren en goederen in beslag genomen, waaronder 30.000 cactussen, 26.000 kilo haaienvlees, een witoorpenseelaapje en opgezette zeeschildpadden. Tussen 1 september en 10 november 2020 werkten verschillende overheden onder de noemer ‘Operatie Cactus’ samen aan gerichte handhavingsacties.“Illegale handel in bedreigde plant- en diersoorten behoort tot een van de meest lucratieve vormen van criminaliteit wereldwijd en vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. De Nederlandse overheid werkt aan de uitvoering en handhaving van het CITES-verdrag. Ook de vangst van dit jaar laat zien dat het hard nodig is. Zo gaan wij illegale handel tegen en beschermen wij soorten tegen uitsterven in het wild.”, aldus minister Schouten. De handhavingsacties voor Operatie Cactus hebben tot verschillende inbeslagnames geleid, waaronder: 30.000 levende cactussen en 26.000 kilo aan vlees van de kortvin-makreelhaai. Via een anonieme tip bij Meld Misdaad Anoniem is een levend witoorpenseelaapje aangetroffen. Het aapje werd op social media aangeboden, terwijl het bezit – evenals de handel – strikt verboden is. Met behulp van internetrecherche zijn ook verschillende stukken ivoor, koraal, luipaardhuid en schedels van apen in beslag genomen.

Ga naar
16 maart 2017
Bron: Koninklijke Marechaussee

Koninklijke Marechaussee zet in op criminaliteit bij kleine vliegvelden

De Koninklijke Marechaussee (KMar) schakelt de hulp in van burgers op en rond de vijftien kleine vliegvelden in Nederland. Via de campagne Eyes & Ears maakt de KMar omwonenden, piloten en vliegveldpersoneel ervan bewust, dat ook zij hun steentje kunnen bijdragen.Een woordvoerder van de KMar legt uit dat hulp van burgers belangrijk is bij de opsporing van misdrijven. “Ook al heb je nog zoveel ervaring. Ogen en oren ter plaatse blijven toch de belangrijkste instrumenten voor een opsporingsambtenaar. Een piloot die al taxiënd stopt om een pakketje van iemand die plots uit de bosjes springt mee te nemen, is op zijn zachtst gezegd verdacht.” In Groot-Brittannië worden goede resultaten geboekt aan de hand van informatie van de burgers. “Britten zijn daar veel bewuster mee bezig en dat werpt zijn vruchten af. Onlangs is nog een voortvluchtige Britse crimineel opgepakt in Groot-Brittannië. Hij was tot 40 jaar gevangenisstraf veroordeeld en vloog met een sportvliegtuigje van Nederland naar Engeland. Om ook hier dat bewustzijn te krijgen starten wij daarom met Eyes & Ears.”Melden kan rechtstreeks bij de Koninklijke Marechaussee via 0800-1814, maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of het online meldformulier.

Ga naar
17 januari 2017

Meiden bereid om overvallen anoniem te melden

Platform Girlscene.nl en Meld Misdaad Anoniem starten campagne overvallenBezoekers van het online platform Girlscene (meiden tussen de 14 en 22 jaar) vinden dat daders van gewelddadige criminaliteit zoals overvallen en inbraken moeten worden gestopt. Mocht een vriendin een dader kennen, dan zouden ze zeker adviseren om een melding te maken, zo blijkt uit een enquête die Girlscene en Meld Misdaad Anoniem in oktober hebben afgenomen. Deze enquête is de opmaat voor een nieuwe M.-campagne die vandaag is gestart, waarbij meiden via Girlscene en social media worden aangespoord om te melden over overvallers en inbrekers.Meldingsbereidheid van meiden In totaal vulden 800 meiden uit heel Nederland de enquête in, waarbij meer dan de helft aangaf dat een overval, straatroof of inbraak wel eens in hun directe omgeving had plaatsgevonden:309 meiden kenden iemand die slachtoffer is geweest;meer dan 100 meiden waren zelf getuige of slachtoffer;185 meiden merkten dat in hun omgeving wordt gepraat over deze misdaden;111 meiden vermoedden dat mensen in hun omgeving zich hieraan schuldig maken of handelen in gestolen spullen;49 meiden gaven aan dat zij de daders persoonlijk kennen.Het grootste deel van de respondenten veroordeelde het criminele gedrag en vond het belangrijk om een melding te maken (70%). Van deze groep gaf 48% aan het meeste vertrouwen te hebben in Meld Misdaad Anoniem; 30% adviseerde om het te vertellen aan iemand die je vertrouwt (je ouders, een vertrouwenspersoon op school) en 22% zou het melden bij de politie.Jonge daders Per week worden 22 overvallen gepleegd op bijvoorbeeld woningen, winkels en horeca en zijn 80 mensen slachtoffer van een straatroof. De kans dat je een inbreker tegenkomt is nog veel groter; er wordt 152 keer per dag ergens ingebroken. “Vaak zijn deze daders jongeren die toeslaan in hun eigen omgeving. Ze zijn continu op zoek naar cash geld en waardevolle spullen. Ze geven het geld vaak dezelfde dag nog uit en maken dus snel meer slachtoffers. Als het nodig is gebruiken ze geweld alsof het niks is”, aldus Annemarie van der Burg, projectleider bij M.Melddilemma’s van meiden Uit de enquête blijkt dat leeftijdsgenoten vaak weten wie zich met criminaliteit bezighoudt. De jonge daders scheppen hierover op en geven opvallend veel geld uit. De meiden in de leeftijd van 14-20 jaar blijken soms ongewild getuige te zijn en komen dan voor moeilijke dilemma’s te staan. Enerzijds willen meiden dat criminelen worden gestopt omdat ze bang zijn om zelf slachtoffer te worden. Anderzijds blijven ze liever uit de buurt van dit soort figuren.Nieuwe campagne Om deze meiden op te roepen hun kennis te delen start M. vandaag in samenwerking met Girlscene de nieuwe campagne ‘Je zal hem maar tegenkomen’.  Via Girlscene.nl en social media worden de komende maanden korte films verspreid die inspelen op de melddilemma’s van meiden en ze bewust maken van de gevolgen van misdaad. Ook kunnen meiden hun ervaringen delen via het forum van Girlscene. De campagne is ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie.Melden via M. helpt In 2011 initieerde M. de eerste campagne gericht op meiden die leidde tot 161 tips in 3 maanden, een stijging van 42% van de meldingen van overvallen. Nog steeds wordt hier jaarlijks veel over gebeld, bijvoorbeeld naar aanleiding van tv-beelden bij de opsporingsprogramma’s. Sinds de start van M. in 2002 werden naar aanleiding van M.-tips al 1600 verdachten van de zogenoemde high impact crimes opgespoord.

Ga naar
PrivacyKlachtenCookies