Illegaal vuurwerk

Overige Campagnes

Illegaal vuurwerk

Illegaal vuurwerk

Het nieuwe jaar wordt traditioneel met vuurwerk ingeluid. Daar is natuurlijk niets mis mee. Er is echter ook veel illegaal vuurwerk in omloop. Dit leidt tot levensgevaarlijke situaties. Meld Misdaad Anoniem (M.) krijgt jaarlijks honderden meldingen over de opslag en handel van illegaal vuurwerk. Dankzij deze tips worden duizenden kilo’s illegaal vuurwerk opgespoord. 

In veel gevallen ligt zwaar vuurwerk gewoon opgeslagen bij mensen thuis. Dat zorgt voor levensgevaarlijke situaties voor de omgeving. Zo trof de politie in oktober na een tip via M. 1.700 kilo illegaal vuurwerk aan in een woning in Nootdorp en opslagbox in Bleiswijk. Ook een schuur in Hoogvliet(1.450 kilo)en een woning in Goor(132 nitraatbommen) nam de politie recent grote partijen vuurwerk in beslag dankzij een melding bij M. De Explosieven Ontruimingsdienst van Defensie (EOD) moest worden ingeschakeld om het vuurwerk af te voeren. Ook rond de vorige jaarwisseling kwam de politie grote partijen vuurwerk op het spoor dankzij anonieme tips.

Wat meld je?

  • gegevens van handelaren (naam, adres, telefoonnummer);
  • verkoop van vuurwerk voor 28 december 2017;
  • kentekens van scooters/auto’s die af- en aanrijden;
  • tijdstippen waarop wordt verkocht;
  • verdachte bewegingen rond panden;
  • klanten die in de omgeving van het pand afsteken;
  • in- en uitsjouwen van dozen of zakken met Chinese tekens of gevaarsymbolen.

Bij wie meld je wat?
Opslag, handel en transport illegaal vuurwerk
Bij M. meld je over opslag, handel en transport van illegaal vuurwerk, vernielingen en vuurwerkbommenmakers. Dat kan online of telefonisch via 0800-7000.

Overlast van (te vroeg) afgestoken vuurwerk
Voor het melden van het te vroeg afsteken van vuurwerk en andere gerelateerde overlast bel je naar jou gemeente.